Eigen betalingen bij de huisarts en in de apotheek

Eigen risico
Iedere Nederlander heeft een verplichte zorgverzekering. Per jaar geldt daarnaast voor iedereen van 18 jaar en ouder een eigen risico. Het bezoek aan de huisarts valt niet onder het eigen risico. 
Kosten voor onderzoek of zorg buiten de praktijk vallen hier wél onder. Denk hierbij aan:
• voorgeschreven medicijnen;
• laboratorium- of röntgenonderzoek;
• verwijzing naar een specialist, fysiotherapeut of psycholoog.
Of in uw geval een betaling binnen of buiten het eigen risico valt, kunt u altijd bij uw zorgverzekeraar navragen.

Gecontracteerde zorgverleners
Zorgverzekeraars sluiten contracten met zorgverleners. Wanneer u naar een zorgverlener gaat met wie uw zorgverzekeraar geen contract heeft, moet u bij veel (natura)verzekeringen een deel van de kosten zelf betalen. Dat deel kan oplopen tot veertig procent. Uw huisarts beschikt niet over een overzicht van contracten van zorgverzekeraars. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen met welke zorgverleners zij een contract hebben.

Voor de particuliere aanvullende verzekering (AV) gelden vergoedingsvoorwaarden die per verzekeraar en per AV-polis sterk kunnen verschillen. Uw huisarts is niet bekend met deze afspraken tussen u en uw verzekeraar. Vraag bij twijfel na bij uw verzekeraar of u met uw verzekerde AV-pakket in aanmerking komt voor een vergoeding.

Uw huisarts